Vandaag viel ik vierkant van mijn stoel bij dit bericht: CDA-Minister De Geus van Sociale Zaken wil de belasting en premies voor de beter verdienende Nederlanders volgend jaar verhogen om het verlies aan koopkracht voor de laagste inkomens te repareren. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB) blijkt dat alle Nederlanders er volgend jaar in koopkracht op achteruitgaan. Bij de lage inkomens vallen de hardste klappen. De Geus verwacht dat de koopkracht hevige discussies gaat opleveren. Op Prinsjesdag moet duidelijk worden hoeveel iedereen er op achteruitgaat.

Nou nou zeg. En dat uit de mond van de Geus. Zomaar uit zich zelf? Het is moeilijk te geloven.

CiNNeR gelooft het dan ook niet echt. Er zitten vast addertjes onder het gras. De ‘angst’ voor stevige discussie zal voortkomen uit het feit dat het om minimale compensatie zal gaan vermoed ik. Maar nog belangrijker, hoe ziet de minister deze compensatie tot stand gebracht worden? We horen alleen over het innen, niet over het uitgeven. Compensatie via belastingen? Die truuk kennen we al. Het staat welliswaar in de krant, maar in de praktijk moet men aan zovele regels en drempels voldoen dat er van werkelijke compensatie nog weinig terecht gekomen is. Bovendien vormt het voorschieten vaak al een probleem, het geld is er bij voorbaat vaak al niet. Ook niet als je weet dat je een deel terugkrijgt een jaar later. Of misschien gaat er meer naar de bijzondere bijstand? De bodemloze put waarvan al bekend is dat gemeentes vaak liever hun handen op de knip houden dan het te verstrekken waar het nodig is. Meer geld + strengere regels = geen enkel resultaat voor de minima. Bezuinigingsmaatregelen terug draaien dan? Dat lijkt erg onwaarschijnlijk als je ziet hoe de laatste bezuinigingen er nog even snel doorgejast zijn voor het EK. De uitkeringen en salaris van laagbetaalden ophogen misschien? Dijk van een oplossing, maar gezien de loskoppeling van uitkeringen en de strijd rond de CAO’s die op komst is, zit dat er niet dik in.

Enfin, eerst meer details of zelfs maar een grote lijn voordat we het geloven dus. De Geus was tenslotte dezelfde mijnheer die beloofde dat uitkeringsgerechtigden er niet meer dan 1,5 procent op achteruit zouden gaan. Ik zal u niet lastig vallen met specificaties, maar alleen al de verhoging ziekenfondspremie besloeg zo’n 1,5 procent van mijn WAO. Tel de prijsverhogingen, verhoogde gemeentelijke belastingen, bezuinigingen in zorg en subsidies erbij op en de procenten lopen aardig uit de hand. Ik geloof die mijnheer dus niet meer op zijn waterige glimlachje.

Of vind u mij nu wat negatief?