Hmm, dit mysterie blijkt minder opgehelderd dan gedacht wellicht .. Werd er gedacht dat Megadikkevrouw dezelfde was als Dikkevrouw, zou nu Djiezus Dikkevrouw zijn. En dus een hoax. Wat niet wil zeggen dat Megadikkevrouw en Dikkevrouw niet een en dezelfde zijn, die optie staat nog altijd open.

Aan de andere kant wordt er ook nog beweerd dat Megadikkevrouw een maagverkleinende operatie heeft ondergaan in Londen en nog aan het herstellen is. In dat geval vallen we iemand lastig om de verkeerde redenen en wordt het hele verhaal knap lullig. Maar mij lijkt dat ze zo’n operatie wel aangekondigd had aangezien ze tenslotte al haar afval-leed deelde. Of hij in geval van een hoax. In welk geval de trip naar Londen eveneens niet waar zal zijn.

Euh, volgt u het nog? Of kijkt u liever voetbal? 😀