Het kabinet gaat ook werknemers straffen die in het tweede ziektejaar meer dan de wettelijk voorgeschreven 70 procent van het loon uitbetaald krijgen. Minister De Geus kondigde dinsdag aan dat wanneer zij daarna eenmaal in de WAO belanden niet 70 procent van het laatstverdiende salaris, maar 70 procent van het minimumloon krijgen.

Eerder zei De Geus al eraan te denken dat een zieke werknemer pas in de WAO kan komen, als die de voorafgaande 52 weken 70 procent van het loon heeft ontvangen. Ook dat plan voert hij uit. Daarmee zet hij werkgevers onder druk, omdat zij zelf loon bij ziekte doorbetalen. De dinsdag aangekondigde sancties gaan volgend jaar in.

Vanaf dit jaar moeten bedrijven hun zieke werknemers twee jaar lang doorbetalen voordat zij in de WAO belanden. Veel werkgeversorganisaties en vakbonden spreken in CAO’s af de uitkering in het tweede ziektejaar tot 100 procent aan te vullen. Het kabinet wil zieke werknemer juist prikkelen weer aan het werk te gaan. “Er rust een zware verantwoordelijkheid op de CAO-partijen om het loon in het tweede jaar op 70 procent te houden”, zei De Geus. Verder …

Natuurlijk. Een werkgever betaald een werknemer 100 procent uit omdat die wel vertrouwen heeft in het ziek zijn van die betreffende werknemer. En die werknemer straffen we dan af, die krijgt de rest van zijn leven (want de nieuwe WAO is alleen voor diegenen die hopeloos zijn) stukken minder betaald. Of erger, die komt sowieso niet in de WAO maar donderen we zo de bijstand in. DAT zal die werkgever leren!!

Euh?!