Huisartsenposten blijken vaak van slechte kwaliteit. De posten, waar patiënten buiten kantooruren terecht kunnen, schieten vaak te kort bij het ingrijpen bij ernstige aandoeningen, blijkens onderzoek van Stichting De Ombudsman. (…) Inspecteur-generaal Kingma van de Inspectie kondigde in mei al aan dat de assistentes beter opgeleid moeten worden. De Landelijke Huisartsenvereniging wijt de problemen aan kinderziektes, omdat de posten vrij nieuw zijn. Bron

Dit was zo’n berichtje tussendoor. Net belangrijk genoeg om achterin het nieuws te geraken, niet belangrijk genoeg om de minister op aan te spreken. ‘Kinderziektes’ zegt de landelijke Huisartsenvereniging dan. Ach ja, wat is tweeendertig doden per jaar nu eenmaal. Plus de honderden mensen die blijvende schade oplopen door diezelfde ‘kinderziektes’. Het hoort erbij?

Zelf heb ik een aantal keren te maken gehad met huisartsenposten en dan vooral met de ‘kinderziektes’ en dat waren geen prettige ervaringen. Laten we het er maar op houden dat mijn vertrouwen in die posten tot beneden nul gedaald is. Hier is het overigens ook nog eens zo dat tussen half vijf en zes niemand te bereiken is. De huisartsen zijn dan gesloten, de huisartsenpost nog niet open, wilt u even wachten met iets ernstigs krijgen graag ..

Een antibioticapleister voor op een brandwond viel – met de binnenkant – op de grond. De assistente raapte hem op en wilde het vieze vod vrolijk op mijn arm plakken. Dat ik dat niet wilde vond ze maar merkwaardig. Inmiddels is dat zo’n tien jaar geleden (en het minst erge akkefietje wat ons overkomen is). Het meldpunt heette toen nog geen huisartsenpost, maar was op hetzelfde principe gebaseerd. Die ‘kinderziektes’ krijgen de tijd …

Wat is uw ervaring met het fenomeen huisartsenpost?