De meeste mensen zouden een spontaan geformeerde graancirkel wel wat mysterieus vinden. Maar je kan je natuurlijk ook stik druk maken om de zwarte helikopter die er in de buurt vloog!

Je kan nooit weten, misschien was het wel een UFO vermomd als helikopter!