Steeds meer mensen maken gebruik van de dak-en thuislozenopvang van het Leger des Heils. Het aantal daklozen dat afgelopen vijf jaar gebruik maakte van de nachtopvang is met 36 procent gestegen. Het Leger dat volgens eigen zeggen ongeveer een kwart van de daklozen opvangt, geeft aan dat in die periode 21.404 mensen om onderdak hebben gevraagd.

Door geldgebrek raken steeds meer mensen hun woning kwijt en komen hele gezinnen op straat te staan. Bijna duizend kinderen jonger dan twaalf hebben geen dak boven hun hoofd. Dat geldt ook voor meer dan zevenhonderd bejaarden. Ze brengen de nacht door op campings, in centra voor nachtopvang of buiten op straat. Verder …

Dit bericht kwam van Fok! en de eerste reactie was weer eens voorspelbaar: ‘werk zoeken?’. Even verderop kwam nog zo’n voorspelbare: ‘en maar blijven lenen’. Gelukkig zijn er ook een hoop mensen die wel om zich heen kijken en wel af en toe eens een blik op het nieuws werpen. Toch kan ik me regelmatig verbazen over de bakken onbegrip bij dit soort onderwerpen. Als je leest over zeven honderd bejaarden die blijkbaar rond zwerven, gaan je nekharen toch overeind staan zeker!? En ook hele normale mensen als u en ik kunnen in de problemen raken zonder dat er een boot op afbetaling is gekocht of bewust is besloten werkeloos te zijn en te blijven.

Wat is dat dan toch dat sommigen zich op merkwaardige manier druk kunnen maken om de misere van anderen. Het komt soms bijna jaloers over, onder het mom ‘ik moet er hard voor werken’. Veelal mensen die zelf leuk studeren of een goede baan hebben maar toch een bizarre behoefte lijken te hebben de WAOer, uitkeringsgerechtigde of zelfs dakloze extra af te zeiken.

Het is makkelijk idealistisch zijn vanuit de luie stoel met een goede baan achter de hand he …