Het is weer eens zover, commotie rond een homohuwelijk. Dit keer dicht bij huis, in Frankrijk is het eerste homohuwelijk vandaag door de rechtbank van Bordeaux ongeldig verklaard. Het zou in strijd zijn met het burgerlijk wetboek. De burgermeester die het huwelijk voltrokken had, is tijdelijk uit zijn functie ontheven.

Ik kan met de beste wil van de wereld niet begrijpen wat mensen ertoe brengt zich druk te maken over de liefde tussen twee mensen. Sterker, dat de gehele politiek in een land erover valt, mensen uit functies ontheven worden en er rechters aan te pas moeten komen. In dit geval vindt men dat geregistreerd partnerschap voldoende moet zijn voor homosexuelen. Blijkbaar is het recht tot trouwen alleen voor ‘normale’ mensen bedoeld, wat daar dan ook onder verstaan moet worden. Zelfs zwaar gestrafte gedetineerden mogen in het huwelijk treden. Maar twee mijnheren en twee mevrouwen …

Paar maanden terug zei iemand tegen me dat dat een geloofsquestie is. Dat lijkt me nogal een onzinnig argument, al is het maar omdat men niet per se voor de kerk hoeft te trouwen maar ook bij de burgerlijke stand in het huwelijksbootje mag stappen. Behalve als je in Frankrijk homosexueel bent dan.

Bureaucratische regels voor de liefde, hoe achterlijk is dat!