Is het bij u ook al lekker afgekoeld naar aangenamere temeraturen?