Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een dubbele WAO-keuring invoeren voor werknemers met psychische klachten en RSI. Er zouden ook dubbele keuringen moeten komen voor werknemers met de vermoeidheidsziekte ME en andere klachten waarvoor volgens De Geus moeilijk een diagnose is te stellen. De minister denkt dat er door de maatregel minder mensen in de WAO zullen terechtkomen. Hij baseert zich op een proef in Alkmaar, waar jonge vrouwen bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering een tijdlang door twee artsen werden gekeurd. Aanleiding was de enorme toename van het aantal jonge vrouwen dat in de WAO belandde.

Gek. Ik dacht dat mijn specialist de diagnose stelde en de keuringsarts moest bekijken of ik wel of niet arbeidsgeschikt ben. Maar goed, wat moet je dan ook verwachten van een maatregel die enkel voortkomt uit de wens zoveel mogelijk mensen uit de WAO te zetten.