Cultureel Centrum de Balie te Amsterdam gaat zijn toilet omtoveren in een Big Brother toilet. Via sensoren registreert computer ‘Private Room 02’ alle handelingen die de toiletbezoeker doet. Wijkt deze af van de ongeschreven ‘regels’ van toiletbezoek, dan kan deze computer er iets van zeggen. Bijvoorbeeld dat je niet mag roken, de bril omhoog moet of dat je wel moet doorspoelen viespeuk! De computer is ook ingesteld als grapjas. Na een lange stilte kan zij ineens gaan kuchen, bij een lang verblijf vertelt zij iets ludieks over de tijdspanne.

“De Private Room 02 moet gebruikers in De Balie in ieder geval een jaar lang op hun gemak stellen en de heren- en vrouwentoilet glimmend schoon houden. De computer bewaart alle geregistreerde gegevens, maar toileterenden hoeven niet bang te zijn dat die worden gekoppeld aan persoonsgegevens. Toiletgebruik is immers iets intiems en privacy is een groot goed, aldus de kunstenaar. “

Het zou ook wel erg merkwaardig worden als je eerst naam, adres en telefoonnummer moet invoeren voor een plasje of een drukje te mogen doen. Hoewel het grappig klinkt, lijkt het me toch niet echt prettig moet ik bekennen. Hoewel het maar sensoren zijn, voel je je toch in de gaten gehouden. Denkt u niet?