Daar stonden ze dan te stralen hoor, de heren De Geus en Zalm. Ja, ze hadden het koopkrachtverlies van de minima opgelost. PC-priveprojectje en spaarloonregeling aan banden plus wat belastingverhoging met 0,6 procent voor het minimumloon et voila, de AOWers en minima met kinderen zijn uit de brand …

Hee, mist u ook wat? Hoe gaat dat dan voor minima zonder kinderen, chronisch zieken en gehandicapten eigenlijk? Geen journalist die er naar vraagt, totaal oninteressante groep blijkbaar. De bonden noemen het accoord een schaamlap en wijzen erop dat dit kabinet de koopkracht achteruitgang in eerste instantie zelf veroorzaakt heeft. Plus dat Jan Modaal er nu voor gaat betalen in plaats van de ‘sterkste schouders’, wie dat dan ook mogen zijn.

Persoonlijk vind ik het iets meer dan een schaamlap. Niet alleen worden kinderloze minima, chronisch zieken en gehandicapten niet gecompenseerd, ze gaan ook nog eens meer belasting betalen! Je hoeft toch geen rekenwonder te zijn om te bedenken dat die groep minima er dus nog meer op achteruitgaan dan al was bepaald.

Zeker opnieuw een voorbeeld van de ‘omgekeerde solidariteit’?