Nuon en Essent hebben aangekondigd dat de gasprijzen waarschijnlijk aardig omhoog zullen gaan in 2005, een verhoging van maar liefst 10% wordt daarbij niet uitgesloten. “De Consumentenbond gaat uit van een verhoging van ongeveer 100 euro voor een gemiddeld huishouden. De Consumentenbond wijst ook op het afschaffen van de korting van de Gasunie aan zijn afnemers. Bovendien is de energiebelasting hoger geworden. De liberalisering van de gasmarkt heeft niet geleid tot lagere gasprijzen. Dat komt volgens de Gasunie door het beperkte aantal aanbieders. Afgelopen juli werd de energiemarkt volledig vrijgegeven.”

Natuurlijk, te weinig aanbieders staan de aangekondigde geweldige concurrentie met tal van voordelen voor de consument in de weg! Hoeveel zijn het er ook maar nietwaar, een stuk of twintig de kleine leveranciers als woningbouwverenigingen niet meegeteld? Dat is puur valse concurrentie, dat begrijpt u. Met een vleugje prijsafspraken wellicht?