Aangezien ik zelf niet zal kunnen demonstreren 2 oktober, heb ik besloten (op iniatief van een lotgenoot) een ziekmelding te sturen naar betreffende ministers en fractievoorzitters.

Geachte minister/fractievoorzitter,

Bij deze wil ik mij ziek melden voor de landelijke demonstratiedag 2 oktober op het Museumplein. Het motto is ‘Nederland verdient Beter’ en daar kan ik mij zeker achter scharen. Maar gezien het feit dat ik aan de ziekte ME lijd, zie ik geen mogelijkheid om aan deze maatschappelijke actie deel te kunnen nemen.

Nee nee, dat is beslist geen luiheid mijnerzijds. Enkele kabinetsbesluiten en de momenteel heersende opinie over ME, leggen mij meer beperkingen op dan ik toch al bezat. Zo zou ME een psychische stoornis zijn en vindt men het van overheidswege dus verstandig geen hulpmiddelen meer te verstrekken. We zouden eens voor de leut in een roelstoel gaan zitten nietwaar. Klein nadeel daarbij is dat het voor de meeste MEers niet mogelijk is langer dan half uur te blijven staan, ook al is het doel nog zo goed.

Daarnaast heeft het huidige kabinet (dus ook u) het ziekenvervoer fiks ingeperkt. Openbaar vervoer of een taxi kan ik natuurlijk allang niet meer bekostigen. Zeker niet nu ik een deel van de medicijnen zelf moet betalen, meer premie afdraag aan mijn ziektekostenverzekering, de huursubsidie is verlaagd, de huur, gas & licht en lokale belastingen fors zijn verhoogd en mijn WAO keuring netto met vier euro is verlaagd. Tandarts, fysiotherapie, de kapper of behoorlijke kleding en dagelijks verse groenten zijn reeds geschrapt, u begrijp dat zo’n dagje erop uit er dan zeker niet meer af kan.

Ach dat is niet eens meer zo van belang. Sinds ik geen thuiszorg meer kan veroorloven is mijn huishouden verworden tot rampgebied en heb ik al zeker geen energie meer over om een dag te gaan demonstreren. Leven is overleven
geworden.

Ironisch niet? De demonstratie waar iedere MEer en chronisch zieke zou willen staan, is niet meer mogelijk om dezelfde redenen waarvoor de demonstratie is opgezet.

Met vriendelijke groet,
CiNNeR

Kunt u ook niet demonstreren maar wilt u wel van zich laten horen? Stuur dan een afmelding naar:
Minister-President Balkenende: bbb@minaz.nl
M. Verhagen, fractievoorzitter CDA: M.Verhagen@tweedekamer.nl
J.J. Van Aartsen, fractievoorzitter VVD: VVD@tweedekamer.nl
B.O. Dittrich, fractievoorzitter D’ 66: B.Dittrich@tweedekamer.nl

U kunt ook een kaartje sturen via de FNV-kaartenservice.