Ach ja. Een tekening van het afgehakte hoofd van Balkende op een bloederige stok in een krant zorgt enkel voor beroering en discussie. Maar een poster die de suggestie wekt van Balkenende met een pornoster wordt meteen naar de rechter gedragen waarbij de dwangsommen je om de oren vliegen.

[[image:balkieporno.jpg::left:0]]“De Staat wilde toch een vonnis van de rechter om zeker te zijn dat de posters nergens meer opduiken. Hij eiste een dwangsom van 50.000 euro voor ieder uur dat de organisatie de afbeelding op haar website vertoond. De rechter vond dit bedrag niet reëel en verlaagde het naar 1000 euro per uur.

Verder moet Ex Porn Star 100 euro betalen als er na de voorgeschreven 24 uur nog posters in de stad hangen en moeten de organisator binnen een week schriftelijk aangeven hoeveel van de 300 verspreide posters ze in de stad hebben kunnen terugvinden en afplakken. Indien ze dat niet doen, volgt eveneens een dwangsom van 1000 euro per dag. De rechter legde een maximum bedrag van 50.000 euro op en eiste verder dat Ex Porn Star alle niet verspreide affiches vernietigt Hele artikel …

Virtueel wordt dat wel even wat lastiger vermoed ik ..?