Toen ik onlangs verhaalde over de generatiekrater tussen ‘babyboomers’ en jongeren, waren er enige reacties dat het om slechts een kleine groep jongeren zou gaan die overwegend VVD stemmen. Vanavond in Netwerk kwam dit onderwerp opnieuw voorbij en blijkt toch wel dat het om een grotere groep gaat dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.

De redenering is eigenlijk simpel. De babyboomers hebben veelal jaren lang aan pensioen, VUT, sociale premies en extra verzekeringen betaald. Deze generatie ziet die betaalde premies in rook opgaan onder dit nieuwe kabinet zonder dat er iets anders voor terug komt en komt dus voor zijn eigen hachje op. Lijkt me logisch. De ‘jongeren’ (zeg maar de twintigers en dertigers) hebben blijkbaar het gevoel zomaar te betalen voor deze groep babyboomers aangezien zij betalen aan voorzieningen waar ze zeker weten geen gebruik van zullen kunnen maken. Ergens ook logisch, geen daad is geheel altruistisch, zeker het betalen van premie niet. Men wil er iets voor terug zien en vreest bovendien dat de premies te hoog gaan worden in de toekomst gezien de opkomende vergrijzing. Ook ik moet nageven dat daar een punt zit, als de verhouding werkende – AOWer een op een wordt, is dat wel een probleem waarschijnlijk.

Overigens was de illustratie van een jonge dertiger die het ‘moeilijk’ heeft volslagen belachelijk. Men stelde dat babyboomers met pensioen het beter zullen hebben dan dertigers nu en lieten vervolgens een gezin van tweeverdieners in een mooi huis met een dikke auto zien. Weinig overtuigend op die manier, ze dachten dat het wellicht alleen maar om het idee ging?

Enfin, toch is het lijnrecht tegenover elkaar gaan staan zonde vanwege het neveneffect wat erbij optreedt, het concept solidariteit verdwijnt in zijn geheel. Men kijkt alleen nog naar de eigen situatie. Waar de babyboomer van beschuldigd wordt, doet de jongere zelf heel bewust aan: egocentrisme. En dat blijft niet beperkt bij de VUT- en prepensioen regelingen maar strekt zich uit naar het gehele sociale zekerheidsstelsel. Mij lijkt dat zo’n maatschappij een weinig vrolijke zal worden. In plaats van gezamenlijk zoeken naar een oplossing trekt iedereen ten strijde voor zijn eigen straatje en denderd het kabinet er gewoon overheen. Ook weinig constructief op die manier.

Hoe solidair voelt u zich eigenlijk nog?