Nou het is er hoor, een nieuw Sociaal Akkoord tussen Bonden, werkgevers en kabinet. Voornamelijk gericht op VUT- en prepensioen en spaarloonregelingen en wat kleine wijzigingen in de nieuwe WAO-regels. De WW is in de ijskast gezet De precieze aanpassingen vindt je hier ..

Persoonlijk kan ik hier niet warm of koud van worden. Er is helemaal niets afgesproken voor minima en chronisch zieken die het hardst achteruit kelderen volgend jaar. De huidige WAOer ziet niets van het SER advies behalve dat de leeftijd voor herkeuringen verlaagd is van 55 naar 50 jaar.

Jammer. Er is best aardig wat bereikt hoor, daar niet van. Maar ik sla het vakbondsfeestje toch even over …