“Door het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden hoeven minder WAO’ers te vrezen voor een verlaging of het vervallen van hun uitkering. De grootscheepse herkeuring van arbeidsongeschikten zal ongeveer 80.000 mensen raken in plaats van 110.000. Dat heeft de vakcentrale FNV dinsdag voorgerekend.

In het sociaal akkoord heeft het kabinet beloofd om alleen WAO’ers jonger dan 50 jaar te herkeuren volgens strengere criteria. Eerder wilde het alle mensen met een WAO-uitkering tot 55 jaar opnieuw onder de loep nemen. De FNV benadrukt verder dat de WAO’ers die mindere rechten krijgen, door het akkoord kunnen rekenen op intensieve begeleiding van werkgevers om weer aan de slag te raken.

Door de versoepeling moeten volgens de FNV ongeveer 330.000 WAO’ers komen opdraven voor een herbeoordeling van hun uitkering. Dat zijn er 120.000 minder dan de 450.000 mensen die volgens het oude plan van het kabinet een
herkeuring zouden krijgen.”

Dit levert wel een heel gek beeld op als je het mij vraagt. Want van de 120.000 mensen tussen 50 – 55 jaar die geen herkeuring krijgen, zouden er dus dertig duizend rondlopen die dan arbeidsgeschikt waren bevonden maar nu plots toch arbeidsongeschikt blijken. Dat allemaal door slechts wat lettertjes op papier. Wat al aangeeft hoe achterlijk de hele herkeuringsprocedure in elkaar steekt ..