Met verbazing las ik zojuist de column van Bas Heijne in NRC-Handelsblad: ‘Het allerhoogste goed’. Verbazing omdat hij een bedreigende rap aan het adres van Hirsi Aali, de moord op Theo van Gogh en de ‘haatmailaffaire’ van Dhr. Buunk in een column weet te verwerken. Bas Heijne predikt moraal achter de vrijheid van meningsuiting en komt dan met het volgende voorbeeld:

“Een ogenschijnlijk onschuldig voorbeeld: de Groningse professor Buunk heeft afgelopen week een interview van de site van zijn universiteit laten halen, waarin hij vaststelde dat modeziektes als ME, whiplash en bekkeninstabiliteit psychische aandoeningen zijn. Met een ander woord: ingebeeld. De reacties waren zo hevig en beledigend dat de Groningse professor het zekere voor het onzekere heeft genomen.

De opvattingen van professor Buunk zijn wetenschappelijk, er zit geen greintje ironie in. Het is niet zijn bedoeling om maar wat te roepen, zodat ME-patiënten hun eigen ziekte leren relativeren. Hij heeft het volste recht zijn bevindingen openbaar te maken. En de mensen die hem per e-mail schofferen en bedreigen? Die mogen ook zeggen wat ze vinden als het de professor niet bevalt, zeggen de verdedigers van het vrije woord, moet hij maar naar de rechter stappen.

Het is waar, maar het is ook een dooddoener, die de pathologische situatie evenzeer toedekt als vroeger de deken van de politieke correctheid.”

Dat deze zaak zeer hoog opgevat dient te worden maakt Bas ons duidelijk door het ‘een ogenschijnlijk onschuldig voorbeeld’ te noemen. Want het lijkt niets maar hoe levensbedreigend is “U bent hoogleraar op onze belastingcenten. Geef die baan maar op” en “‘Dank u wel dat u mij zegt dat ik eigenlijk niks heb” wel niet! Volkomen terecht neemt Dhr. Buunk dus ‘het zekere voor het onzekere’, je kan niet weten welke extremistische RSI-patient op bezoek komt nietwaar?

Jammer dat Bas Heijne zijn feiten niet checkt en daarmee zijn eigen standpunt al onderuit gooit. Dhr. Buunk had tenslotte geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Sterker nog, het werd gepresenteerd als zijn mening, de titel ‘Opinie 33’ had een clue moeten zijn. Erger is het echter dat Bas een groepje patienten als voorbeeld neemt om even verderop te stellen “De grondwettelijke principes die de vrijheid van het individu moeten waarborgen zijn een verbond aangegaan met de agressieve mentaliteit van de Tokkies en, nog veel erger, van de zelfbenoemde jihadstrijder uit Overtoomse Veld.”

Zou hij al politiebescherming hebben gevraagd?