Vanwege een reactie van de Jongedemocraten die ik u niet wilde onthouden, is dit topic naar hedendag gesleurd.

Vanmiddag viel ik in een herhaling van ‘Rondom Tien’ met als onderwerp: ‘Zorgen VUT en prepensioen voor generatiekloof?’ (uitzending hier nog te bekijken). Moet zeggen, mijn mond viel er van open. Generatiekloof? Zeg gerust een generatiekrater.

Vakbonden behartigen de belangen van deze 50-ers vurig, maar hebben ze ook oog voor de wensen van de jongere generatie? Nee, vinden de jongeren. Babyboomers denken alleen maar aan zichzelf. Ze schuiven alle belangrijke baantjes naar elkaar toe. We hebben geen zin om nog langer te betalen voor het luxeleven van senioren. Onzin, vinden de ouderen. Wij laten ons niet opzij schuiven. De jonge generatie heeft alleen goede tijden gekend. Ze moeten niet zo verwend zeuren. Waar is de solidariteit tussen jong en oud gebleven?

Nou mag ik pas 32 zijn, ik vroeg me hetzelfde af. Ik hoorde een jongere voorstellen dat ouderen moeten kiezen voor ‘demotie’, oftewel afbouwen van werk, het tegenovergestelde van promotie. Alsof iemand na 55 maar weer op weg terug mag in werk en loon, simpelweg omdat dat goed zou zijn voor de jongeren. Een andere jongere had een zaak aangespannen tegen de vakbonden omdat hij op zijn achtiende een stuk minder verdiende dan de oudere werknemers die er al veel langer werkten. Let wel, hij verdiende een stuk meer dan minimumloon want ‘het was wel een goede baan hoor’. Blijkbaar vond hij ervaring en leeftijd niet meer tellen sinds hij zelf werkt, dat ouderen een stapje terug doen was echter weer heel normaal oooook om hem een plezier te doen. Zo vlogen de egoistische ideeen je om de oren, van links tot rechts maar allen onder de dertig.

Een onderzoekster verklaarde dit gebrek aan collectiviteit en solidariteit door te stellen dat jongeren nu eenmaal geen collectiviteit nodig hebben maar zelf wel hun weg vinden en hun eigen zaken willen regelen. Zij stippelen hun eigen loopbaan wel uit. Ja ja, precies zoals het hun uitkomt dan zeker. Want zijn ze werkeloos of worden ze ziek willen ze toch weer wel graag gebruik maken van collectieve voorzieningen. De jongeren lijken niet zozeer een probleem te hebben met collectiviteit als met ouderen in het algemeen.

Tegenstrijdig ook. De jongeren willen dat ouderen opstappen zodat er werk voor diezelfde jongeren vrijkomt. Maar tegelijkertijd mogen ze niet zeuren om VUT en prepensioen, terwijl ze dan toch eerder zouden opstappen?! Er lijkt wel sprake van een totaal misplaatste solidariteit, solidair aan jezelf en niemand anders. Zat me plaatsvervangend te schamen eerlijk gezegd ..