In het kader van de nieuw aangeschafte, positieve bril een (klein) positief puntje uit een negatief artikel over opnieuw Buunk en de modeziektes. Dhr. Bleienberg – die hiervoor zijn ontwikkelde gedragstherapie als totaal zaligmakend presenteerde, zo ME tot gedragsprobleem reducerend – zegt hier plots:

“Het gedrag is slechts één van de aangrijpingspunten voor een therapie. Voor andere mensen zullen ongetwijfeld weer andere, nog uit te vinden, behandelmethodes effectief zijn. Die cognitieve gedragstherapie mag dan ook zeker niet als hét middel tegen ME/CVS aan mensen worden opgedrongen. Dat kan helemaal niet.â?â„¢ “

Voor een leek is dit misschien totaal oninteressant. Maar voor ME-patienten is het behoorlijk opmerkelijk te noemen dat deze mijnheer Bleienberg een verschuiving lijkt door te maken. Hopelijk was het geen slip of the tongue.