De timing was slecht en dat is de rede dat de motie van Lousewies van der Laan (D’66) – afschaffen of minstens heroverwegen van artikel 147, strafbaar stellen van godslastering – het niet haalde vandaag. Zij vind dat er geen uitzonderingspositie voor gelovigen nodig is, aangezien beleding sowieso al strafbaar is.

Het heeft toch wel iets merkwaardigs. Dat het eigenlijk een slechte tijd is om dit soort zaken te bespreken ben ik wel eens. Maar eenmaal aangezwengeld en ingediend lijkt het me een beroerde reden om de motie alleen daarom af te wijzen. Wouter Bos (PvdA) verklaarde “De motie is nu onnodig en overbodig”. Mij lijkt het wetsartikel behoorlijk overbodig en het feit dat de partijen dat ook vinden maar toch tegenstemmen vanwege timing, nogal onbenullig. De politiek geeft zo de indruk zich alleen bezig te houden met vrijheid van meningsuiting ten opzichte van moslims en daar alles voor opzij te willen schuiven naar ‘later’.

Lousewies van der Laan noemde het “politieke correctheid waarmee de Kamer zich monddood laat maken.” En eigenlijk ben ik het ook daar wel mee eens.