Minister Brinkhorst van Economische Zaken blijft het volhouden. We werken veel te weinig en we werken in ieder geval veel minder dan mensen in andere westerse landen. En om iedereen te overtuigen, heeft hij een hoop statistische zooi uit het buitenland gehaald. Wat de volgende conclusie gaf:
In Nederland bedraagt de zogeheten netto-arbeidsparticipatie (aantal mensen met betaald werk gedeeld door totale aantal mensen van 15 tot 65 jaar) 74,5. Dat is meer dan in de Verenigde Staten 71,9 procent en het gemiddelde in de vijftien onderzochte landen van de Europese Unie (64,4 procent). Een belangrijk verschil is echter dat vrouwen met een deeltijdbaan in Nederland veel minder uren maken dan vrouwen in het buitenland.

Nederland komt al met al uit op 911 gewerkte uren per jaar per hoofd van de beroepsbevolking. Frankrijk doet het nauwelijks beter met 912 uur. We laten België (866 uur) en Italië (852 uur) achter ons. Daar staat tegenover dat Nederland ver achterblijft bij Zwitserland (1251 uur) en het Verenigd Koninkrijk (1124 uur). Ook Scandinaviërs en Duitsers werken veel meer dan Nederlanders. Bron ..

Prachtig hoor, al die cijfers. Maar waar is het argument dat nederlanders daadwerkelijk meer zouden moeten gaan werken? In landen waar per persoon meer uren gemaakt worden, ligt de arbeidsparticipatie tenslotte lager. Oftewel: die hebben een hogere werkeloosheid. De werkeloosheid is hier naar onze maatstaven wel hoog genoeg, moet dat nog hoger worden zodat het individu 47 uur per week kan gaan werken? Lijkt me persoonlijk een waardeloos voorstel!