Ha fijn! Nu al is bekend dat de werkeloosheidscijfers flink zullen oplopen in de Noordelijke provincies. “De werkloosheid in Noord-Nederland zal in 2005 naar bijna 10 procent stijgen. Nu is het nog 7 procent. Dat blijkt uit de Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2005, die jaarlijks wordt samengesteld door de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Landelijk komt het percentage op 7 uit.”

Oorzaak: de WAO-uitstroom nav de herkeuringsgolf. De onderzoekers voorspellen dat er 7000 mensen die nu arbeidsongeschikt zijn terug de arbeidsmarkt op moeten en dat is alleen in het Noorden. Ja ja, zo gaat de economie vast wel weer aantrekken door toedoen van ons prachtige kabinet. :fy: