Lees ik tot mijn grote verbazing dat Verdonk inburgeringscursussen nog steeds wil verplichten voor nieuwkomers, uitkeringsgerechtigden, vrouwen zonder werk of uitkering en geestelijken van buiten de EU. De autochtoon hoeft dan het examen niet per se te halen en mag op eigen iniatief de inburgeringscursus volgen. In geval van autochtonen gaat het om mensen die de leerplicht niet hebben voldaan, oftewel die geen opleiding afgemaakt hebben.

Blijkbaar denkt mevrouw Verdonk dat als je je school niet hebt afgemaakt dat je per defintie on-nederlands bent?

Pfff, vandaag weer teveel nieuws om me druk over te maken duidelijk. Laat ik maar naar bed gaan en pogen de insomnia te bestrijden … Fijne woensdag u allen!!