Tja, het is in elk geval orgineel. Cat en Harlan Barnard uit de Amerikaanse staat Florida, zijn in staking gegaan vanwege de absolute luiheid van de kinderen. Zowel Benjamin (17) en Kit (12) weigeren hun ouders te helpen in en rond het huis. Blijkbaar hielp niets, ook een sociaal werker kon niet tegen de kinderen op. Dus toen Benjamin zijn moeder zelfs weigerde te helpen nadat zij rust moest houden wegens een operatie, barste de bom. De ouders hebben een ten in de voortuin geplaatst en wonen buiten, tot de kinderen zich bereid verklaren mee te helpen in het huishouden. (bron)

[[image:stakendeouders.jpg::center:0]]Frappante vond ik wel dat er in het artikel staat: “Terwijl de kinderen in huis voorzien worden van diepvriesmaaltijden, grillen Cat en Harlan hun steaks op de barbecue” Ja welja, dat is toch geen dwingende staking te noemen! Ook geen eten zou ik zeggen, dat regelen ze zelf maar. (Ja ja, dan worden de ouders opgepakt voor kindermishandeling :-))

Hoewel ik niet zoveel in huis hoefde mee te helpen vroeger (onder het mom: dat moet je later nog wel genoeg doen), moet ik zeggen dat ik het niet in mijn hoofd gehaald had om van alles te weigeren. Aan de andere kant hadden mijn ouders me nog eerder buiten gezet dan zelf in een tent in de tuin te gaan wonen 😀