Gisteren 21 december 2004 heeft minister De Geus tijdens de commissievergadering Sociale Zaken in de Tweede Kamer onder het wakend oog van de hoogste baas van het UWV de heer Linthorst, vastgehouden dat het ondenkbaar is, dat er vanaf 2002 mogelijk WAO-uitkeringen te laag zijn vastgesteld. De Geus werd door de fracties van de Tweede Kamer vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 09 november 2004 (waar ons kantoor bij betrokken is geweest). Met die uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep het keuringssysteem (CBBS) op vitale onderdelen ondeugdelijk verklaard.

Het UWV had op vragen van de Raad toegegeven dat het niet ondenkbaar is dat door dit ondeugdelijke systeem mogelijk uitkeringen onjuist vastgesteld zijn. Gehele persbericht vindt je hierrrr…

Verderop staat nog te lezen: Tevens gaf de minister aan dat er geen vragen worden gesteld door de verzekeringsarts die inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Ook dit is maar de vraag. Als men de vragenlijst beziet die verzekerden moeten invullen dan heb ik daar zo mijn twijfels over. Vervolgens deelde de minister mede, dat op ICT niveau het systeem niet helemaal naar de wens van de Raad zal kunnen worden aangepast. Wat de minister hiermee bedoelt is niet helemaal duidelijk, maar ons kantoor zal op 01 juli 2005 bezien welke consequenties daaruit zijn op te maken.
(…)
Gezien deze ontwikkeling en de apert onjuiste voorstelling van zaken van de minister, adviseren wij een ieder die met de herbeoordeling een lagere uitkering krijgt toegekend in bezwaar te gaan aangezien men nog steeds niet kan weten of die beoordeling wel juist is geweest.

De motie van de drie linkse fracties om de herbeoordelingen stop te laten zetten en beoordelingen vanaf 01-01-2002 opnieuw tegen het licht te houden heeft het gisteravond in de Tweede Kamer niet gehaald. De Geus doet gewoon alsof er absoluut niets aan de hand is. Tja, het brengt geld in het laatje he …