Dacht men deze week dat ME eindelijk de erkenning zou kregen die de Wereld Gezondheids Organisatie al sinds 1967 biedt, blijkt die erkenning toch een grote, vroege 1 april grap te zijn! Het NRC heeft in de zaterdagbijlage elke partij even aan het woord gelaten, wat resulteerde in een volslagen bizar artikel. Het komt er op neer dat er verschillende religieuze stromingen zijn: ME als modeverschijnsel, ME als gedragsprobleem en ME als vermomming voor een zenuwinzinking. De patientorganisatie waarvan men de naam nog niet kon onthouden (lees voor ‘vereniging ME en Arbeid’, ‘Steungroep ME en Arbeid’) werd afgebrand als ‘opgericht door ziektesimulanten’ en de patient als haatmailschrijver kwam ook nog even langs. Er zo is het beeld compleet, we zijn eigenlijk nog geschifter dan iedereen al dacht.

Ik heb aan de oproep een reactie te mailen voldaan met de volgende woorden:

“Wat zit de wereld toch merkwaardig in elkaar tegenwoordig. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft ME sinds 1967 al geclassificeerd als neurologische aandoening. Normaal een zeer gerespecteerd orgaan maar nu een clubje arme zielen die ‘dom’ politiek spel spelen als je de ‘sceptici’ mag geloven. Opgewaardeerd tot onverstandig als je het rapport van de gezondheidsraad inziet, waar ME plots een geheel ander classificatie nummer met uitleg krijgt toegewezen (F48.0 Neurasthenie) dan in werkelijkheid is en wetenschappelijke onderzoeken die niet aanstaan terzijde gelegd worden onder het mom “daar moeten we vanaf stappen”. En zo is ME een modeziekte, een zenuwinzinking of een gedragsprobleem, afhankelijk van welke religie je aanhangt. Het zou wat zijn als men alle aandoeningen op die manier ging bezien. Straks krijgen we psycho analyse voor MS en een antibiotica kuur voor Borderline? Of gebeurd er niets omdat de arts plots niet ‘gelooft’ in ziek zijn. Patientorganisaties worden bovendien afgedaan als ‘ziektesimulanten’ die gaan voor de ziektewinst.

En zo is alles bij elkaar de ‘erkenning’ van deze week een grote grap verworden.”