(Over ziek zijn en al wat daar, eventueel vaag, mee samenhangt)

GOED GEREGELD

Als je ziek wordt krijg je meestal te maken met extra kosten, terwijl tegelijkertijd je inkomen terugvalt naar 70% (eigenlijk ben ik daarom voorstander van een uitkering van 130% maar dat schijnt in de praktijk wat ongewenste bijwerkingen te hebben)

Gelukkig (?) zijn er voor extra kosten door ziekte regelingen als WVG en bijzondere bijstand maar of die nu wel zo goed werken? Een paar voorbeelden:

Door mijn ziekte was ik op een gegeven moment volledig op taxivervoer aangewezen. Dat gaat nogal in de papieren lopen, maar gelukkig is via de WVG een vergoeding mogelijk. Jammer dan, ‘gezien de hoogte van uw inkomen kan redelijkerwijs verwacht worden dat u deze kosten voor eigen rekening neemt’.

Voor de warme maaltijden deed ik inmiddels een beroep op de service van Tafeltje-Dekje a 11,25 gulden per maaltijd. Dat hakt er nogal in, maar een tegemoetkoming in de extra kosten was mogelijk. Helaas: ‘gezien de hoogte van uw inkomen kan redelijkerwijs verwacht worden dat u deze kosten voor eigen rekening neemt’.
Doordat ik 24 uur per dag 7 dagen per week thuis was en bovendien door mijn ziekte erg gevoelig voor kou liepen de stookkosten nogal uit de hand, maar hoera, er was een tegemoetkoming mogelijk. Maar da’s nou sneu: ‘Gezien de hoogte van …
Ja, ho maar, dat liedje ken ik al.

Ik heb wel eens uitgerekend (je bent een boekhouder of je bent boekhouder) dat als mijn uitkering bruto een 700 gulden lager was geweest ik een 4-500 gulden (netto!) via allerlei regelingen terug had gekregen.
Ik ben een redelijk mens, dus ik snap best dat ik met een hoger inkomen meer zelf moet betalen, maar ik vind dat ik redelijkerwijs kan verwachten dat met een samenloop van meerdere kosten rekening wordt gehouden Of ben í­k nu onredelijk?

De laatste actie van de WVG sloeg echter wat mij betreft alles: na de transplantatie slik je medicijnen die afstoting tegen gaan door je afweersysteem grondig in de vernieling te helpen wat ervoor zorgt dat je extreem gevoelig bent voor infecties.
Mijn vooroorlogse (WO II, niet de War on Terror van de Amerikanen!) woning moest dus ingrijpend gesaneerd worden om mijn gezondheid niet in gevaar te brengen.
Dus een vergoeding woningsanering aangevraagd. Volgens het boekje van de afdeling WVG werd woningsanering echter vergoed indien dit wegens CARA (de inmiddels verouderde verzamelnaam voor astma en COPD)noodzakelijk was en onder cara werd longtransplantatie nergens genoemd dus hier konden ze niet aan beginnen. Dat het medisch noodzakelijk was en dat zelf ophoesten van de kosten toch wel een bijzondere financiële last op mij legde dat snapten ze best maar ja, het stond niet in het boekje dus…
Als ik het nu eerder, op grond van het longemfyseem, had aangevraagd, ja dan…

Ik kon natuurlijk een aanvraag indienen, die werd op voorhand al afgewezen, vervolgens kon ik dan in beroep gaan, maar dan moest ik wel wachten op de uitslag want de vergoeding werd alleen gegeven als de werkzaamheden na de toekenning geschiedden.
Juist ja, ik mocht dus nog maanden (misschien zelfs jaren) in een situatie blijven zitten die allesbehalve gezond voor mij zou zijn, terwijl er nog steeds kans was dat het uiteindelijk toch werd afgewezen.
Door het leegplunderen van de spaarrekening en met hulp van familie, buren en vrienden die geen andere beloning hoefden dan mijn dank en een flinke stapel kratten bier, frisdrank, koffie en broodjes is het toch goed gekomen. (wel weg spaarrekening, voor de volgende schilderbeurt van het huis moest ik dus de hypotheek verhogen).

Dat die regelingen om zieken en gehandicapten te ondersteunen er zijn vind ik prachtig. Alleen de manier waarop ze uitgevoerd worden: daar wordt je dus echt niet(s) beter van: ze maken er een soepzooitje van (Nederlands voor soapserie?).

(Voordat het lezen van het voorgaande iemand doet afzien van een aanvraag voor een voorziening omdat de situatie hetzelfde lijkt: altijd aanvragen, de regering heeft in haar wijsheid besloten dat elke gemeente zijn eigen regeling opstelt “binnen bepaalde grenzen- dus in uw gemeente kan men hier wel weer heel anders mee omgaan!)