Nou nou, geweldig nieuws toch vandaag. De economie trekt aan en de werkeloosheid loopt terug. Met veel bombarie werd het gebracht maar ik zag het overdreven optimisme niet helemaal. Zo zou de werkeloosheid dalen van 520.000 dit jaar naar 485.000 in 2006. Mind you, dat is slechts een vermindering van 35.000 werkelozen. Verder zou het begrotingstekort naar 1,8% gaan, nog niet de helft van vorig jaar geschetste doomscenario. Op zich goed nieuws maar toch wordt het beloofde ‘zoet’ na het ‘bitter’ maar eens fiks uitgesteld. “Maar er schuilt ook een politiek gevaar in. Met zulke goede voorspellingen zal de roep om lastenverlichting en extraatjes voor middeninkomens steeds luider klinken. Maar minister Zalm van Financiën zal voorlopig vasthouden aan z’n strakke begrotingsregels.”

Sowieso vraag ik me af of er niet wat op de verkeerde groep gelet wordt. Natuurlijk hebben ook middeninkomens fiks ingeleverd. Maar vorige week werd bekend dat 530.000 gezinnen leven zonder gas & licht, elk deurwaarderskantoor een executieverkoop per dag (!) heeft en schuldhulpverlening met een wachtlijst van minimaal drie tot zes maanden kampt. De dak- en thuislozen maken een explosieve groei door. De belastingteruggaaf van chronisch zieken valt voor de meesten lager uit dan vorig jaar, waarmee er dus geen enkele sprake is van de beloofde compensatie maar het weg heeft van een extra bezuinigsmaatregel. Maar die groepen mensen zijn blijkbaar helemaal niet belangrijk tenzij zij een middeninkomen bezitten.

Ik zie dus nog geen enkele reden om te delen in dit optimisme van het kabinet.