Vooral de ‘middengroep’ van de bevolking gaat profiteren van het ‘oogstjaar’ 2006 van het kabinet. Het Centraal Plan bureau (CPB) becijferde onlangs dat er dit jaar en vooral volgend jaar een fors economisch herstel zal zijn en dat dit vooral in 2006 flink zal doorzetten. Binnen de coalitiepartijen wordt dan ook al hardop nagedacht over wat er met eventuele meevallers gedaan kan worden.

Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen werden ontzien om het totale bezuinigingspakket ter waarde van 13 miljard euro te realiseren. De groep daartussen, de middengroep, moest het wel ontzien. Dit was onder andere al te merken aan de sterk gestegen energierekening en ziektekosten begin dit jaar. Vooral voor deze groep wil het kabinet nu iets terug doen. Gedacht wordt dan bijvoorbeeld aan het verlagen van de WW-premie, aangezien er ook minder werklozen zullen zijn door de economische groei.

Gisteren op Rondom Tien zag ik dezelfde tenenkrommende uitspraken langskomen. Dat de middeninkomens zwaar achteruit zijn gegaan is absoluut waar. Maar dat de minima en ouderen gecompenseerd zijn is een totaal sprookje. Een beetje normaal mens kan zich dat ook wel bedenken. De no-claim, hogere ziektekosten, hogere energieprijzen, verhoging WW-premies etcetera’s geldt namelijk net zo goed voor de minima en worden nergens in gecompenseerd. De politiek weet het al helemaal zeker, zij hebben onlangs al naar buiten gebracht dat de achteruitgang onder minima en ouderen vele malen groter was dan van te voren ‘bedacht’. De ouderen zijn daarop een tikkeltje gecompenseerd, de rest helemaal niet. Dus waarom een groep eruit lichten, enkel goede sier voor de komende verkiezingen.

Vind het vooral verbazingwekkend om te zien dat mensen die moeten kiezen of ze op wintersport of zomervakantie gaan omdat allebei even niet kan, af gaan zitten geven op minima alsof zij het geld met bakken om de oren hebben gekregen. Dan ben je mijns inziens echt totaal niet goed bij je hoofd!!