Kamerleden Co Verdaas (PvdA) en Jelleke Veenendaal (VVD) werken aan een gezamenlijk wetsvoorstel om opvang van daklozen beter te organiseren. De politici pleiten voor 10.000 extra tijdelijke woonplekken en een verbeterde hulpverlening. Verdaas en Veenendaal deden inspiratie op tijdens een studiebezoek aan Groot-Brittannië. Verder lezen …

Let wel, dit is natuurlijk geen plan uit gevoel voor de dakloze mens. het gaat om terugdringen van de overlast die daklozen geven. Vandaar ook nog:
De initiatiefnemers denken dat met de plannen voor Nederland geen heel grote geldbedragen gemoeid hoeven te zijn. ,,Woningcorporaties willen best woningen bouwen voor deze mensen”, verwacht Van Veenendaal. ,,En er zijn al veel hulpinstanties, die alleen meer moeten gaan samenwerken. Het is nu nog bepaald geen geoliede machine.”

Mijn broek hangt inmiddels op mijn enkels! Er zijn te weinig goedkope huurwoningen, de woningcoorperaties zouden hier ook niet goed mee omgaan maar willen nu vast spontaan woningen voor daklozen bouwen? Bovendien, waarom wil men niets doen aan preventie eigenlijk? In dit land doet zich een bizar fenomeen voor: je kan pas geholpen worden als het al te laat is. Je moet eerst x schuld en zoveel deurwaarders aan de deur hebben voor je je in kan schrijven bij schuldhulpverlening, waarna je op de wachtlijst geraakt en met een beetje mazzel geholpen wordt als de inboedel al verkocht is. Zoals je eerst uit huis gezet wordt waarna men nu zogenaamd goedhartig plannen gaat maken voor de opvang.

Zou nou niemand zich daar bedenken dat er al eerder een kink in de kabel zit bij al die hulpverlenende instanties??