Het Centraal Planbureau haalt de nieuwe WAO onderuit. De stelselherziening leidt tot meer overheidsuitgaven in plaats van een bezuiniging. Minister De Geus van Sociale Zaken vecht de berekeningen aan. Bron

[edit]omdat ik in 2007 beboet ben wegens auteursrechtschending voor een te uitgebreid citaat, heb ik deze posting voor de zekerheid rigoreus ingekort[/edit]