Niet alleen WAOers krijgen makkelijk het het stempel ‘aansteller’ zag ik. Ook asielzoekers die de media zoeken zouden dat zijn. Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken & Integratie wil dossiers van uitgeprocedeerde asielzoekers openbaar maken. Het gaat dan om uitgeprocedeerden die de publiciteit zoeken met verhalen waarom ze in Nederland zouden moeten blijven. De minister zegt zich te ergeren aan de ”aanstellerige verhalen” die regelmatig in de media opduiken over sommige asielzoekers.

Volgens Verdonk zijn een aantal asielzoekers helemaal niet zo zielig als ze zich voordoen. Sommige asielzoekers worden bijvoorbeeld afgewezen omdat ze als crimineel te boek staan of omdat ze in hun land van herkomst verdacht worden van oorlogsmisdaden. De openbaarmaking van de dossiers zal wél met grote zorgvuldigheid gebeuren. Er mag geen gevaar voor de asielzoeker in zijn thuisland door ontstaan. Verder ..

Tja. En als een aantal mensen zich aanstelt of er een buurt, school of vluchtelingenorganisatie voor iemand opkomt, dan maken we gewoon de gegevens van de hele groep bekend. Dat zal ze leren gebruik te maken van de media!

Zal ik mijn medisch dossier ook maar vast bekend maken?