Zorgverzekeraars Nederland vindt het onverantwoord als de huisartsen opnieuw gaan staken.
Ziekenfondspatiënten worden daarmee willens en wetens op kosten gejaagd, zeggen de verzekeraars. De huisartsen overwegen stakingen waarbij patiënten die hulp nodig hebben naar de polikliniek of een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis moeten.

De artsen zijn tegen plannen van minister Hoogervorst (Volksgezondheid), die per 1 januari 2006 een nieuw vergoedingssysteem wil laten ingaan. In het nieuwe systeem krijgt een arts een hogere vergoeding als hij veel oudere, allochtonen en chronisch zieke patiënten heeft. Huisartsen die minder van dat soort patiënten hebben, kunnen er op achteruit gaan.

Bovendien gaan zorgverzekeraars het geld verdelen. Huisartsen hebben daar weinig vertrouwen in. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid is niet van plan om wat aan het plan te veranderen.

Wat ik van eerstgenoemde regeling moet vinden weet ik eigenlijk niet. Het komt in elk geval wel bizar over, hoe meer kreupelen in de praktijk de beter? Die tweede regeling heb ik verder ook weinig vertrouwen in. Laat alles aan de ziekenfondsen over en het draait alleen nog om geld in plaats van de patient. Zo kan het ook al gebeuren dat je een bepaalde chemokuur niet krijgt maar een minder goede, omdat het anders ‘te duur’ is en moet je als patient bijbetalen als betreffende ziekenhuis geen contract met je verzekeraar heeft.

Een ding staat wel als een paal boven water. De patient is een stuk meer de lul dan de huisarts en elk akkefietje wordt ook nog over onze ruggen uitgevochten.