De publieke omroepen zullen het voortaan met minstens de helft minder aan budget moeten doen. Dit is te lezen in een uitwerking van het Paasakkoord van de staatssecretaris van Media, Medy van der Laan (D66). Naast het korten op het budget wil Van der Laan dat de omroepen zich gaan focussen op gebieden als opinie, debat en achtergrondinformatie. Ook wil ze dat één publiek net zich volledig gaat richten op kinder- en jongerenprogramma’s.

Bert Bakker, partijgenoot van Van der Laan, gaf meer details over de voorgestelde plannen: “Het gaat om drie functies: nieuws verzorgd door de NOS, opinie en debat door de omroepverenigingen en overig: kunst- en cultuurprogramma’s, sport, infotainment, educatie.”. Het voorstel komt voor het overgrote deel overeen met het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Een belangrijke verandering in het publieke bestel zal zijn dat de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep het budget en de productiemaatschappij voor alle ‘overige’ programma’s gaat bepalen. Dit kunnen onafhankelijke productiehuizen zijn, maar ook stichtingen die zich als doel ‘het bijdragen aan de publieke tv’ hebben gesteld. Bakker licht de keuze voor deze regelgeving toe: “Als iedereen maar televisie kan gaan maken, wordt de versnippering veel te groot”. Laatste zinnetje ook lezen?

“Als iedereen maar televisie kan gaan maken, wordt de versnippering veel te groot”. Tja, maar als je budgetten halveert bij omroepen die het toch al moeilijker kunnen bolwerken, kan je ze onderhand net zo goed opheffen. En is dat nou het resultaat waar D’66 zo misplaatst trots op is?