Het was weer een dagje wel. Het rapport over de marechaussee blijkt vernietigend. “De marechaussees hebben een lage arbeidsmotivatie, ze vinden zelf de werkdruk te laag, de kwaliteit van de leiding is onder de maat, de bedrijfscultuur is verziekt, er is sprake van interne chantage en machtsmisbruik en ongewenst gedrag wordt niet aangepakt.” In Nova kwam ter sprake dat werknemers zich zelfs vervelen, Schiphol een bodemloze put vinden vanwege te weinig werk en dus ‘kattekwaad’ gaan uithalen. Over de leiding was het rapport zo mogelijk nog erger, rang is belangrijker dan kwaliteiten, ze zijn niet bereikbaar, geven geen leiding en stemt het beleid niet af op beleid van ‘de baas’ oftewel: de minister. In reactie daarop roemt de politiek de organisatie dat ‘zij dat toch maar mooi zelf op tafel hebben gelegd’. Minister Kamp verdedigd de Marechaussee meer dan zij hem.

Daarnaast haalde minister Verdonk het nieuws, zij zou volgens Netwerk glashard gelogen hebben over asielzoekers die terug naar Congo gestuurd worden. Zij heeft zowel mondeling als schriftelijk gestelt dat de Congoleze autoriteiten nooit, maar dan ook nooit welke gegevens dan ook over terugestuurde asielzoekers krijgen van Nederland. Netwerk vond verschillende documenten van de IND en vijf anonieme getuigen en twee asielzoekers die wachten op uitzetting die iets geheel anders vertelden. Haar eerste lakonieke reactie “Och, het was maar een rapportage en wat officiele stukken en anonieme getuigen. Eerst maar eens verifieren of er iets van waar is”. Dat zij het eerst wil natrekken is dan nog best begrijpelijk, maar zo lachwekkend als ze het ondertussen vond is totaal beschamend!

Dan nog de ‘nieuwe’ WAO. Drie weken hebben de coalitiepartijen nodig om tot exact hetzelfde voorstel te komen wat al maanden op tafel ligt en waarvan elke belanghebbende of adviserende partij heeft gestelt dat het meer geld kost en weinig sociaal is. De VVD wilde dit systeem dan ook eigenlijk niet maar ja, gezichtsverlies voorkomen is vele malen belangrijker dan gedegen beleid nietwaar? Vraag me overigens af hoe men uitvoering gaat geven aan ‘een strengere WAO’. Momenteel wordt vijftig procent zonder blikken of blozen naar de bijstand verhuist, nog strenger komt neer op kasplantjes WAO verstrekken?

Tussen neus en lippen kwamen de verzorging- en verpleeghuizen weer eens aan bod. Niets veranderd daar, clienten komen nog steeds om aan doorligplekken en gebrek aan water en de politiek wauwelt nog net zo hard om de zaken heen.

Anyhoe, het is simpelweg schrikbarend welk drama deze regering aan het opvoeren is. Geen enkel vertrouwen van de kiezer en daarom is angst de hoofdspeler geworden waarbij geen afbraak onbenut wordt gelaten om maar op het pluche te blijven zitten. De puinhopen van Balkenende overtreffen momenteel alle puinhopen ooit door een overheid achtergelaten denk ik zo …

En daar kunnen we het nog lange tijd mee gaan doen ….