Uit commentaren hier en daar op onderstaand ME-nieuws zag ik dat velen van mening zijn dat Hoogervorst niet onder erkenning van ME uit kan. Hoewel ik het volkomen belachelijk vind dat de politiek zich bemoeit met medische definities alswel dat Hoogervorst het verdomd ME te erkennen, zie ik niet waarom dit onderzoek aanleiding voor erkenning zou moeten zijn. Er zal nog onderzocht moeten worden of vermindering van grijs stof oorzaak of gevolg is van ME en duidelijk is dat men wil bekijken of CGT (cognitief gedrags therapie) grijs stof weer terug kan brengen. Tot die tijd zegt het onderzoek feitelijk niets over oorzaken en volg je de lijn van Hoogervorst, dan geeft dit onderzoek geen enkele aanleiding om ME wel te erkennen. Ik denk dan ook dat op dit gebied (helaas) niets zal veranderen. het eerde genoemde gen-defect wat bij ME gevondne zou zijn, is wat dat aangaat duidelijker. Maar helaas is dit nieuws in Nederland niet verder gekomen dan slechts drie regeltjes in de ‘Metro’.

Vraag me overigens wel af hoe dat zal gaan als blijkt dat de atrofie (mede) oorzaak van ME is. Dit onderzoek is uitgevoerd door dezelfde dames en heren die tot in den treure beweren dat ME enkel psychisch tussen de oren zit en geheel geneesbaar is met psychotherapie. Zag een van die fanatiekelingen nu plots beweren dat hij altijd al overtuigd was dat er biodemische (lichamelijke) gebreken gevonden zouden worden. Gek, tot drie maanden terug beweerde hij geheel iets anders. Deze onderzoeksgroep heeft zich ook aardig in de vingers gesneden ermee. Door de enorme focus op CGT is de subsidieaanvraag voor dit atrofie onderzoek namelijk afgewezen ..