toch maar gebeuren. Dat justitie bewijsmateriaal achterhoud zodat je schuldig verklaard wordt … En dan gaat het niet om een klein dingetje maar om bewijslast die je onschuld bewijst, wat door vele handen is gegaan en door vele officieren van justitie is besproken.

Je vraagt je toch wel af hoe dat in hemelsnaam mogelijk is geweest!?