Heugelijk nieuws, opnieuw is het aantal WAO-uitkeringen gedaald. Wie denkt dat dat de ‘vruchten’ zijn van Balkenende II heeft het echter mis: Een belangrijke factor voor de daling is de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter.