Neem je een kijkje op de NOS-nieuws site kom je eerst een optimistisch bericht van Zalm tegen:

Minister Zalm is optimistisch over de economische groei. Hij verwacht dat die dit jaar boven de raming van 0,5% van het CPB uitkomt. Bij Barend en Van Dorp zei Zalm dat het percentage “met een 1 zou kunnen beginnen”.

De minister van Financiën ziet signalen dat de economie uit het dal klimt. Zo neemt de industriële productie toe en daalt het aantal ontslagaanvragen.

Dat is net zoiets als enthousiast zijn dat de stijging in werkeloosheid is afgenomen. Het aantal ontslagaanvragen is gedaald maar desondanks zijn er waarschijnlijk meer ontslagaanvragen dan vacatures.

Voor volgend jaar gaat Zalm ervan uit dat de Nederlandse economie gunstig zal afsteken binnen de Europese Unie. Dat is volgens hem te danken aan de harde maatregelen die zijn getroffen om de begroting op orde te krijgen. Bron

Nog geen drie berichten verder lees je daarentegen:

BRUSSEL Nederland loopt Europees gezien achter met het scheppen van banen. De banengroei in de EU kwam vorig jaar uit op 0,6 procent. In Nederland kromp de werkgelegenheid met 1,3 procent.

De Nederlandse werkgelegenheid is nog altijd groot. Van de beroepsbevolking werkt 73 procent. In de EU halen naast Nederland alleen Zweden, Denemarken en Groot-Brittannië meer dan 70 procent. De EU streeft ernaar om die norm in 2010 in de hele unie te halen.

Volgens eurocommissaris Spidla moet dan niet alleen de economie groeien, maar zijn er ook banenplannen nodig. Verder helpt het als mensen meer uitgeven. Bron

Oftewel, het sprookje Zalm wordt dezelfde dag al weggeblazen ..