Weerstand. Dat is het voornaamste gevoel wat vandaag bezit van mij heeft genomen. Weerstand tegen het heden, omdat vroeger alles beter was. Mijn moeder nog leefde, mijn vader nog gelukkig was en ik mijn gezondheid nog bezat. Toen dromen nog uit hadden kunnen komen en ambities waargemaakt. Toen financiele problemen niet erg waren omdat het over een paar jaar toch wel in orde kwam. Niet wetende dat het zo anders zou lopen.

Weerstand tegen mijn ex. Die zijn hart heeft gelucht maar mij de kans niet gaf mijn grieven uit te spreken. En me bleek te zien als een of andere imbeciel met een koud hart, zijn fouten op mij projecterend en mij mijn mijn ziekte kwalijk nemend.

Weerstand tegen enkele zogenoemde beste vrienden die me lieten vallen toen mijn leven wat problematischer werd. Waarvan sommigen terugkwamen toen ze zelf problemen kregen en opnieuw vertrokken toen die voorbij waren. Mijn mensenkennis is wel ietwat verbeterd ..

Weerstand ook tegen mijn moeders familie. Omdat we er vroeger nog leuke herinneringen mee maakten, maar de laatste jaren dat onmogelijk werd door klote streken en vervelend gedoe. Mijn tante zag het ergens wel maar pas nadat mijn moeder was overleden. En dat is te laat mensen, dan is er niets meer te reperareren of goed te maken.

Vandaag hoorde ik van die tante dat mijn oma afgelopen maandag nacht is gestorven. We hadden amper contact, dat kon ik niet meer opbrengen. Dus zal ik ook niet hypocriet naar de crematie gaan, wat heeft het voor zin. Het gaf me geen verdriet. Maar wel een wrokkige weerbarstigheid, een al overheersende weerstand. Het trok een beerput aan opgeborgen kwetsuren en weggeschoven frustraties open. Het had zo anders moeten gaan. Zo anders kunnen gaan. Als mensen een beetje aardiger konden zijn.

Nou weet ik van mezelf dat ik moeilijk loslaat, moeilijk vergeet. Maar dat het zo alles overweldigend kon zijn zag ik zelfs niet aankomen…

Jawel, ik weet ook wel dat ik moet leren loslaten. Dat sommige zaken nu eenmaal niet te veranderen zijn en dat het geen nut heeft die bagage mee te blijven slepen. Weten en ervaren lopen echter niet altijd gelijk. Zeker vandaag niet .. Dus.