Er is een kleine oorlog ontstaan in enquêteland. Volgens onderzoeksbureau TNS Nipo kloppen de opiniepeilingen van concurrent Maurice de Hond niet. Verder ..

Joh! Nou die had ik echt van zijn langzalzeleven niet zien aankomen!

U wel? 😉