Om niet meteen zestien logjes te schrijven, hier even kort waar ik me vandaag zoal druk om kon maken in het nieuws ..
* Och en wee, ineens komt men in Den Haag ook tot de realisatie dat de armoede flink opgang heeft gemaakt in Nederland. En dat bovendien de groep werkenden die onder de armoedegrens leeft behoorlijk groeit en een deel van de leningen wordt aangegaan voor levensonderhoudt. Een uitmuntend voorbeeld hoe de pilitiek achter de feiten aanloopt.
* Bewust seks hebben met hiv-risico is ineens geen doodslag meer ‘vanwege medische ontwikkelingen’. De kans dat iemand met HIV overlijdt is kleiner geworden door de bestaande cocktails en ja, dan kan je best een risico nemen blijkbaar?
* Injectienaalden blijken in veel gevallen te kort om tot de spieren te komen waardoor medicijnen niet goed opgenomen worden. Natuurlijk wordt ‘de schuld’ bij de overgewichtige mens gelegd. Waarbij het wel zeer merkwaardig is dat 92% van de vrouwelijke patienten ‘dus’ te dik zouden zijn.
* Tja .. weer een ‘sorry’ en ‘het is wel goed’ in de politiek vandaag. De starre Veerman boog plots toch geweldig goed …
* Supereng: de toenemende homohaat in Polen. Kom je voor je homosexualiteit uit wordt je aangemerkt als extremist en houdt de veiligheidsdienst een dossier van je bij. Een baan vinden kan onmogelijk zijn en ‘flikker’ is het ergste scheldwoord wat de Pool kan bedenken. Het lijkt wel of we terug gaan naar de middeleeuwen!!? En Polen is lid van de Europese Unie … dus …

Waar maakt u zich momenteel druk over?