Dat de media paf staat van eventuele besluiten van de de Raad van Bestuur en naar aanleiding daarvan in staking zijn gegaan, zal ondertussen wel bekend zijn (het is overigens nogal onduidelijk of het hier gaat om daadwerkelijke plannen of indianenverhalen). Ik stond echter onlangs paf van historicus Hans Goedkoop, presentator van ‘Andere Tijden’. Onlangs te gast bij Barend en van Dorp in verband met zijn cruisade tegen de politiek om de NPS te behouden. Alwaar hij uiteenzette hoe verbijsterd hij was over de enorme kloof tussen politiek en burger en een vurig betoog hield dat de politiek elke band met realiteit kwijt lijkt te zijn. So far so good, maar toen kwam het: hij had altijd gedacht dat het wel meeviel en dat geklaag van de burger overdreven was. Sterker, hij had nu pas gezien dat het geklootviool vanuit de politiek niet alleen gaande was bij het issue van de publieke omroepen, maar ook op tal van andere gebieden als de zorg en de WIA. Als om dat te benadrukken schudde hij regelmatig mistroostig zijn hoofd en keek vol verbazing om zich heen om te zien of zijn tafelgenoten wel net zo van de a propos waren.

En dat verbijsterde mij. Want hoe kan het toch gebeuren dat een VPRO-medewerker die nota bene een programma presenteert wat regelmatig een link heeft met de hedendaagse actualiteit, geen flauw benul heeft gehad hoe embarmelijk het gesteld is in politiek Nederland?? Let hij niet op onder het presenteren? Kijkt hij geen programma’s van eigen zender? Of zou hij de geloofwaardigheid van de publieke omroepen misschien onnoemelijk laag hebben ingeschat?

En hij moet de NPS zien te behouden?