Het aantal huisuitzettingen blijft maar stijgen en daar willen de woningcoorporaties iets aan doen. “De overheid en Aedes proberen nu met een zogenoemd preventie-protocol problemen eerder te herkennen. Door huurders op tijd door te verwijzen naar bijvoorbeeld de juiste hulpverlening kan huisuitzetting misschien worden voorkomen.” Hier wordt vooral gedacht aan schuldhulpverlening.

Dat klinkt allemaal wel mooi maar zo te zien pakt het in de praktijk merkwaardig uit. Zo blijkt woningbouw Haaglanden al snel uit te zetten, dat kan (en gebeurd) al na drie maanden. In het protocol lijkt die tijdslijn ook aangehouden te worden. Maar bekend is ook dat schuldhulpverlening onnoemelijk lang kan duren. Ter illustratie: een vriend van mij werd werkeloos en heeft alleen recht op bijstand (hij was zelfstandige). Die aanvraag nam al drie maanden in beslag en in de tussentijd is er dan geen geld. De uitkering is onvoldoende om vaste lasten van te voldoen maar allee, voorzieningen en hulp kon pas aangevraagd als de beschikking in de bus lag. Elke instantie doet er dan gerust nog eens drie maanden over om te bekijken welke rechten er zijn. Inmiddels een half jaar verder verzoop hij in de problemen, had alle papieren bij elkaar en stapte naar schuldhulpverlening. Nu twee maanden later krijgt hij daar een eerste gesprek voor. Waarschijnlijk wordt hij afgewezen vanwege te weinig inkomsten, dan rest een nog strengere schuldhulp via de rechter. Maar eeeeerst moet de officiele afwijzing in de bus liggen, dus het zal nog wel een maand of wat gaan duren.

Had hij in de Haagse Schilderswijk gewoond, was hij nu al drie keer zijn huis uit gezet. Niet vanwege onwelwillendheid maar heel simpel: hulp vinden en krijgen is niet bepaald makkelijk en duurt vaak veel te lang. Zelfs hele simpele dingen als een aanvraag voor een uitkering of huursubsidie kunnen maanden in beslag nemen.

Nou begrijp ik best dat woningcoorporaties geen charitatieve instellingen zijn. Maar moet het stijgende aantal woninguitzettingen niet een teken zijn richting overheid? Een teken dat het sociale vangnet echt niet zo sociaal meer is en lang niet iedereen meer opvangt?

Helaas duurt het nog lang eer er verkiezingen zijn …