In haar regeerperiode heeft Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk (VVD) zevenhonderd asielzoekers persoonlijk een verblijfsvergunning verleend. Dat is veel vaker dan haar voorgangers, die dat volgens het ministerie slechts ‘enkele tientallen’ keren deden. Op grond van haar zogenoemde discretionaire bevoegdheid kan Verdonk in ‘schrijnende’ gevallen een verblijfsvergunning verlenen.

Minister Verdonk sprak donderdag voor de Raad van Europa in Straatsburg over haar asielbeleid. In haar toespraak zei ze dat Nederland ‘niet blind’ is voor de moeilijke omstandigheden waarin asielzoekers soms verkeren. Desondanks ziet Verdonk nog steeds niets in het verlenen van een grootschalig generaal pardon. “Dat trekt namelijk alleen maar nieuwe migranten aan waardoor de ene amnestie de andere opvolgt.” Verder .,.

Leuk hoor, dat Trouw heeft besloten Verdonk in positief daglicht neer te planten. Maar het is een vergelijking van drie keer niks natuurlijk. Is er bijvoorbeeld nagegaan hoeveel mensen er uberhaupt konden blijven onder Verdonk’s voorgangers en hoe zich dat verhoudt met het uitzettingsbeleid van de laatste jaren? Stel dat Verdonk overall een veel strenger beleid voert, kan het zomaar zijn dat zij welliswaar meer uitzonderingen maakt maar tegelijk toch meer mensen het land uitzet.

Oftewel: erg politiek stukje van Trouw ..