Hoewel Balkenende de grote nederlaag nogal lakoniek opving, is de roep om een ‘socialer’ CDA vanuit de gelederen groot. En dus kwam partijvoorzitter Marja van Bijsterveld in netwerk druk uitleg geven. Want net als de VVD ziet ook het CDA in dat doen alsof je stappen naar links doet, misschien meer zoden aan de dijk gaat zetten.

Toch lijkt het eerder een soort snelle schijn-reparatieslag naar links. Zo heeft onze Hannie� vragen gesteld aan minister Hoogervorst over de negatieve uitkomsten van de invoering van de nieuwe zorgverzekering. Daar wordt nu mee gepronkt alsof oma bergen geweldig werk verzet. Maar vergeet niet dat diezelfde oma de nieuwe zorgwet door de eerste kamer heeft weten te jassen, zij had de ellende bij voorbaat in de kiem kunnen smoren! Nu is het bedelen geslagen over iets wat gewoonweg bijgesteld had kunnen zijn.

En zo bleef het. Over voedselbanken, trage uitkeringsinstanties, reintegratie en noem het maar op. Er wordt gesnoeft en gepronkt met vragenstellerij over zaken die dit kabinet zelf bewerkstelligd heeft.

Het ergste was wel de conclusie. Er moest wel een en ander worden gedaan misschien, maar het ging toch vooral om nog meer en nog beter uitleggen. Of zoals de partijvoorzitster sprak “een brug slaan tussen de burger die het moeilijk heeft en het overheidsbeleid”. Welja, wantÃâ?šÃ‚ we begrijpen het natuurlijk allemaal nog steeds niet!!

En de lokale partijvoorzitters die het niet meer aan de kiezer kunnen uitleggen, begrijpen het blijkbaar ook niet?