Artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling en non-discriminatie moet verdwijnen. In plaats daarvan moet komen dat de joods- christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur in Nederland is. Dat schrijft Geert Wilders in zijn verkiezingsprogramma Klare Wijn van zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) dat hij vandaag presenteert.Het kamerlid wil af van het artikel, omdat dit volgens hem praktische oplossingen van het integratie- en immigratievraagstuk in de weg staat. Hij bepleit ook een stop op de bouw van moskeeën en de stichting van nieuwe islamitische scholen. Deze maatregelen zijn nu strijdig met artikel 1 van de Grondwet. Hele artikel

Ook een manier van problemen oplossen hee. Maar het wordt erger ..

Volgens Wilders moeten Nederlanders niet accepteren dat niet-westerse allochtonen in een wijk of stad de meerderheid vormen. Dit vormt een bedreiging voor de joods-christelijke cultuur. Het woningbouwbeleid en onderwijsbeleid moet volgens hem voorkomen dat moslims in een wijk gaan wonen waar al veel niet-westerse allochtonen wonen.

Alleeee, Wilders lost dus zijn eigen probleem op! Want dat laatste kan natuurlijk nooit zonder het eerste, dat zou maar discriminatie zijn. Gelukkig staat hij al niet florisant meer in de peilingen en politieke barometers. Misschien kan hij bij Pastors in, ook al zo angstig voor allochtonen. Of beter gezegd ‘mensen met kleur’, beide heren zijn niet te beroerd nederlanders met een donkere huidskleur over dezelfde kam te scheren.

Overigens heb ik ook niets met het joodse of het christelijke, welk beleid val ik dan onder?