Tenminste, als het aan de PvdA ligt blijkbaar.� De Partij van de Arbeid wil dat hoogopgeleide vrouwen een deel van de kosten van hun opleiding terugbetalen, als ze na hun studie niet kiezen voor een baan. Dat zegt S. Dijksma, vicevoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, in Forum, het periodiek van werkgeversvereniging VNO-NCW, dat donderdag verschijnt. Hele artikel

Zij stelt dat vrouwen op kosten van de samenleving mogen genieten van een dure opleiding. Indien zij moeder worden en ervoor kiezen thuis te blijven, doen zij aan kapitaalvernietiging en volgens onze Sharon mag dat niet straffeloos doorgaan.

Debiel als je het mij vraagt. Debiel omdat er klakkeloos vanuit gegaan wordt dat dit fenomeen alleen vrouwen betreft, de huisvader is reeds met het badwater weggesmeten zeker? Debiel omdat de PvdA hiermee aangeeft in te zijn voor een enorme portie staatsbemoeienis. En debiel omdat zij bovendien overstag gaat voor de negatieve prikkel.

Mij lijkt dat zoiets alleen kan bewerkstelligen dat emancipatie honderd jaar terug wordt geworpen in de tijd. “Nee meisje, studeer jij maar niet verder. Wie weet wat er later gebeurd en dan jaag je jezelf maar op kosten”. Of de bevolking krimpt nog meer in dan nu al gevreest wordt. Dan maar geen kinderen: te duur. Menig psycholoog mag zich verheugen op de ‘spijtgeneratie’. Meisjes van zeventien mogen hun leven wel verdomd goed uitstippelen, een aanpassing in het leven wordt tenslote een kostbaar grapje.

Overigens denk ik niet dat de student nu zoveel in de schoot geworpen krijgt. De studiebeurs is verworden tot zakgeld waar men nog niet de helft van de vaste lasten van kan betalen, laat staan levensonderhoud, lesgeld, boeken of extra-curriculaire activiteiten. De studielening is daarnaast zo voordelig niet, met de rente op rente loopt dat supersnel in de papieren en je moet minstens met een been in het graf staan wil je daar vrijstelling van betaling voor krijgen. Banken zijn niet voor niets al in dit gat gesprongen met enorme studieleningen en loopbaancontracten, u herinnert zich vast de achterlijke ABN-Amro reclame wel waarin jongeren gepushed worden zich een breuk te lenen voor ze goed en wel het huis uit zijn.

Enfin, het zal een achterlijk proefballonetje blijken, er zijn weinig voorstanders van het plan te vinden. Gelukkig maar. Hoewel teleurstellend dat de PvdA in tijden van grote aanhang, zulke bizarre plannen de lucht in schiet …

Of vindt u het wel een mooi idee?

Overigens heb ik zelf een studielening voor een studie die ik niet af kon maken vanwege ziekte. Mijn betaalcapaciteit is wegens WAO ver, ver onder de bij te tellen rente per maand gezakt. De periode van afbetaling is in principe vijftien jaar maar voor elk jaar dat de partner niet meegerekend wordt in de berekening, wordt een jaar bijgeteld. Oftewel: mijn lening wordt elk jaar enkele honderden euro’s hoger en ik zal tot mijn zestigste levensjaar maandelijks een bedragje moeten betalen. Wie hier wat mee opschiet is mij een raadsel,Ãâ?šÃ‚ maar dispensatie wegens ziekte werd geweigerd aangezien ik niet een levenlang opgenomen ben in een psychiatrische kliniek, niet binnen een jaar denk te overlijden en niet in coma ligt waarvan zeker is dat de stekker eruit moet. Mooi geregeld nietwaar …