Month: March 2006 Page 2 of 4

Nerveus

Het heeft even geduurd maar vandaag viel het zwaard boven mijn hoofd dan in de brievenbus: over twee weken mag ik de herkeuring voor de WAO ondergaan. En met al dat slechte nieuws over de herkeuringsgolfÃâ?šÃ‚ de afgelopen tijd, samen met het feit dat ME en Fibromyalgie ondanks de motie Vendrik niet altijd even serieus genomen wordt, viel ik meteen uit elkaar van de stress.Ãâ?šÃ‚ Niet dat dat veel nut heeft ofzo. Meer dan de formulieren invullen en het gesprek afwachten kan ik tenslotte niet doen. Maar toch. Een wildvreemde gaat na een uurtje praten een oordeel over mij uitspreken wat invloed heeft op heel mijn leven. Enfin, het is ook niet de bedoeling dat het ‘leuk’ is nietwaar. En mijn stressbestendigheid was al erg ver te zoeken.

Nou moet ik binnen een week ook een vragenformulier invullen. Dat stond al niet bepaald bekend om haar duidelijkheid, maar ik zag dat het er niet duidelijker op geworden is. Zo is er een vraag “Geef toelichting op de volgende zaken: huisarts, specialist, medicijnen, behandeling, (…)” Mijn eerste reactie is uit te gaan leggen wat een huisarts doet en waar medicijnen voor dienen. Maar goed, dat zal wel niet de bedoeling zijn. Wat wel de bedoeling is tja..euh.. daar ga ik eerst maar een nachtje op slapen.

Ook zijn er vragen waar de antwoordcategorieen beperkt of lichtelijk merkwaardig zijn. Over het huishouden kan ik bijvoorbeeld alleen aangeven of ik alles wel of alles niet doe, de tussenweg is “ik doe geen huishouden, maar dat deed ik voor mijn ziekte ook al niet”. Hoe ga ik nu aangeven dat ik een deel van het huishouden doe en een deel niet kan??

En zoals formulieren eigen lijkt te zijn, heeft ook dit formulier nogal gebrek aan ruimte. Voor mijn klachten en bijbehorende beperkingen krijg ik drie regels?! Zelfs in telegramstijl wordt het bijlagen genereren dus.Ã�Â

Kortom, die week om alles in te vullen heb ik ook wel nodig. Hopelijk blijf ik niet twee weken lang zo nerveus als ik me nu voel, dat zal de cardioloog niet kunnen waarderen vrees ik ..

Comments (0)Vrouw + hoog opgeleid + thuis = boete?

Tenminste, als het aan de PvdA ligt blijkbaar.� De Partij van de Arbeid wil dat hoogopgeleide vrouwen een deel van de kosten van hun opleiding terugbetalen, als ze na hun studie niet kiezen voor een baan. Dat zegt S. Dijksma, vicevoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, in Forum, het periodiek van werkgeversvereniging VNO-NCW, dat donderdag verschijnt. Hele artikel

Zij stelt dat vrouwen op kosten van de samenleving mogen genieten van een dure opleiding. Indien zij moeder worden en ervoor kiezen thuis te blijven, doen zij aan kapitaalvernietiging en volgens onze Sharon mag dat niet straffeloos doorgaan.

Debiel als je het mij vraagt. Debiel omdat er klakkeloos vanuit gegaan wordt dat dit fenomeen alleen vrouwen betreft, de huisvader is reeds met het badwater weggesmeten zeker? Debiel omdat de PvdA hiermee aangeeft in te zijn voor een enorme portie staatsbemoeienis. En debiel omdat zij bovendien overstag gaat voor de negatieve prikkel.

Mij lijkt dat zoiets alleen kan bewerkstelligen dat emancipatie honderd jaar terug wordt geworpen in de tijd. “Nee meisje, studeer jij maar niet verder. Wie weet wat er later gebeurd en dan jaag je jezelf maar op kosten”. Of de bevolking krimpt nog meer in dan nu al gevreest wordt. Dan maar geen kinderen: te duur. Menig psycholoog mag zich verheugen op de ‘spijtgeneratie’. Meisjes van zeventien mogen hun leven wel verdomd goed uitstippelen, een aanpassing in het leven wordt tenslote een kostbaar grapje.

Overigens denk ik niet dat de student nu zoveel in de schoot geworpen krijgt. De studiebeurs is verworden tot zakgeld waar men nog niet de helft van de vaste lasten van kan betalen, laat staan levensonderhoud, lesgeld, boeken of extra-curriculaire activiteiten. De studielening is daarnaast zo voordelig niet, met de rente op rente loopt dat supersnel in de papieren en je moet minstens met een been in het graf staan wil je daar vrijstelling van betaling voor krijgen. Banken zijn niet voor niets al in dit gat gesprongen met enorme studieleningen en loopbaancontracten, u herinnert zich vast de achterlijke ABN-Amro reclame wel waarin jongeren gepushed worden zich een breuk te lenen voor ze goed en wel het huis uit zijn.

Enfin, het zal een achterlijk proefballonetje blijken, er zijn weinig voorstanders van het plan te vinden. Gelukkig maar. Hoewel teleurstellend dat de PvdA in tijden van grote aanhang, zulke bizarre plannen de lucht in schiet …

Of vindt u het wel een mooi idee?

Overigens heb ik zelf een studielening voor een studie die ik niet af kon maken vanwege ziekte. Mijn betaalcapaciteit is wegens WAO ver, ver onder de bij te tellen rente per maand gezakt. De periode van afbetaling is in principe vijftien jaar maar voor elk jaar dat de partner niet meegerekend wordt in de berekening, wordt een jaar bijgeteld. Oftewel: mijn lening wordt elk jaar enkele honderden euro’s hoger en ik zal tot mijn zestigste levensjaar maandelijks een bedragje moeten betalen. Wie hier wat mee opschiet is mij een raadsel,Ãâ?šÃ‚ maar dispensatie wegens ziekte werd geweigerd aangezien ik niet een levenlang opgenomen ben in een psychiatrische kliniek, niet binnen een jaar denk te overlijden en niet in coma ligt waarvan zeker is dat de stekker eruit moet. Mooi geregeld nietwaar …

Comments (0)Selectief gelijk

Artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling en non-discriminatie moet verdwijnen. In plaats daarvan moet komen dat de joods- christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur in Nederland is. Dat schrijft Geert Wilders in zijn verkiezingsprogramma Klare Wijn van zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) dat hij vandaag presenteert.Het kamerlid wil af van het artikel, omdat dit volgens hem praktische oplossingen van het integratie- en immigratievraagstuk in de weg staat. Hij bepleit ook een stop op de bouw van moskeeën en de stichting van nieuwe islamitische scholen. Deze maatregelen zijn nu strijdig met artikel 1 van de Grondwet. Hele artikel

Ook een manier van problemen oplossen hee. Maar het wordt erger ..

Volgens Wilders moeten Nederlanders niet accepteren dat niet-westerse allochtonen in een wijk of stad de meerderheid vormen. Dit vormt een bedreiging voor de joods-christelijke cultuur. Het woningbouwbeleid en onderwijsbeleid moet volgens hem voorkomen dat moslims in een wijk gaan wonen waar al veel niet-westerse allochtonen wonen.

Alleeee, Wilders lost dus zijn eigen probleem op! Want dat laatste kan natuurlijk nooit zonder het eerste, dat zou maar discriminatie zijn. Gelukkig staat hij al niet florisant meer in de peilingen en politieke barometers. Misschien kan hij bij Pastors in, ook al zo angstig voor allochtonen. Of beter gezegd ‘mensen met kleur’, beide heren zijn niet te beroerd nederlanders met een donkere huidskleur over dezelfde kam te scheren.

Overigens heb ik ook niets met het joodse of het christelijke, welk beleid val ik dan onder?

Comments (0)Medische omkoperij

Op Nova kwam vandaag een item voorbij over marketing in de farmaceutische industrie: Zorgverzekeraar DSW vindt de marketingmethodes van de farmaceutische industrie om nieuwe medicijnen op de markt te brengen niet deugen.

Jaarlijks komen er 40 nieuwe geneesmiddelen op de markt. De farmaceutische industrie doet haar best om zoveel mogelijk pillen te verkopen. Zo worden de nieuwe, vaak dure medicijnen gratis aan de ziekenhuizen verstrekt en worden er zelfs bonussen gegeven. Het gevolg is dat patiënten goedkopere alternatieven worden onthouden.Bovendien zijn volgens sommige artsen de nieuwe middelen nog niet zo veilig als de bestaande medicijnen. Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW, spreekt van omkoping en noemt het een schande.

Griezelige is dat ik zelf de twee voornaamste voorbeelden – Losec (maag) en Crestor (cholesterolverlager, statine)Ãâ?šÃ‚ voorgeschreven heb gekregen. De Losec is na jaren omgezet toenÃâ?šÃ‚ de goedkopere omeprazol in de markt gezet werd, de Crestor ben ik zelf mee gestopt omdat er nogal wat haken en ogen aan bleken te zitten. Daarbij opgeteld dat ik het laatste middel helemaal niet echt nodig bleek te hebben en je vraagt je inderdaad af hoe ver de marketing strategie strekt.

Ver als je het mij vraagt …

Comments (0)'Meer dan Moe'

Zojuist heb ik het boek ‘Meer dan Moe’; een andere visie op ME/CVSÃâ?šÃ‚ van Monique Schonckert uitgelezen.Ãâ?šÃ‚

“In Meer dan moe beschrijft Monique Schonckert hoe ze, net op het moment dat ze de man van haar leven ontmoet, van een vitale, actieve vrouw verander in iemand die zich altijd ziek voelt. Na een lange periode van onzekerheid wordt de diagnose ME (myalgische encephalomyelitis)/CVS (chronische-vermoeidheidssyndroom) gesteld. Met humor en zelfrelativering laat de auteur zien hoe ze in de doolhof van elkaar tegensprekende deskundigen op haar eigen oordeel is aangewezen. Ze uit scherpe kritiek op de onkunde van de meeste artsen, op alternatieve geneeswijzen en op de psychologisering en bagatellisering van de ziekte. Op internet en in boeken speurt ze naar de nieuwste inzichten en kiest haar eigen weg.”

Wie voor de humoristische tint gaat zou ik toch eerderÃâ?šÃ‚ ‘Heden ik’ van Renate Dorrestein aanraden, waar lachen om ellende somsÃâ?šÃ‚ de boventoon voert. Monique heeft een serieuzere benadering gekozen. Wellicht geeft zij echter daardoor wel een beter beeld van de patient en waar die zich voor geplaatst ziet. Door de controverse rond ME kampt de patient met meer dan ‘alleen’ een invaliderende ziekte en dat komt zeer duidelijk naar voren. Ook de kritiek richting medische wereld deel ik voor de volle 100% Denk dat het voor de patient een wereld aan herkenning levert, voor de leek een schat aan informatie. Het blijft echter wel een persoonlijk verhaal, haar persoonlijke leven. Zeer openhartig en zeker een aanrader ..Ãâ?šÃ‚

Comments (0)Zaterdag Crypto

Na het achterkamertjes/biddagakkoord is de gemeenteraad van Goes gevuld met deze lekkertjes. (7,10)

……. ……….

Om iedereen enig puzzelplezier te gunnen, wil ik u vragen niet meteen de oplossing te melden maar een cryptische omschrijving of een leuke hint te plaatsen

Comments (0)Fietsen!

Allereerst even excuus dat de zaterdag crypto nog niet is geplaatst terwijl de zondag al nabij komt. Ik heb echter – naast het feit dat dit mijn log is dus ik het lekker zelf moet weten – een goed excuus.

Bij gebrek aan vervoer en vervoerders, moest ik afgelopen vrijdag namelijk en zelf naar het ziekenhuis fietsen en op diezelfde fiets mijn pincode ophalen bij het postkantoor. Oftewel: voor mijn doen heb ik me uit de naad gefietst. Dat is allemaal goed gelukt *schouderklopje aan mijzelf* maar vervolgens was ik totaal van de kapotte. Dan is zelfs de computer aanzetten en wat tekst copieren even teveel.

Maar goed, de echo van het hart is gemaakt (to be continued over een maand, cardiologen hebben het maar druk) en ik kan weer pinnen. Overigens heb ik inderdaad iets geheel anders in getypt waardoor mijn pas geblokkeerd werd, begrijp nu nog niet hoe mijn brein dat nou heeft kunnen doen. Zou ik ME hebben?

Comments (0)Energieke bonussen

Nou valt iedereen wel zo over een nogal veel verdienende directeur maareuh, die aandeelhouders he .. Dat is allemaal gemeente en die strijken eveneens niet onaardige bedragen op. Hoeveel die directeur ook binnensleept aan bonussen (en mogen we nog ‘blij’ zijn, door klantontevredenheid liep hij wel 15% bonus mis en hield maar slechts iets meer dan 2 ton over), de staat haalt werkelijk bakken en bakken meer binnen over onze ruggen ..

En hoewel jaloezie niet ‘mag’ in onze maatschappij, werd ik toch triestig van het idee dat Boersma met alleen zijn bonus al twintig keer meer binnenkrijgt dan ik op een heel jaar. Volgens mij kan ik ook best klanten ontevreden stemmen door een rotzooi van mijn bedrijf te maken hoor!!!

Comments (0)Meisje Pfeiffer & de Poortwachter

Er was eens een meisje in het Roosendaalse. Ze woonde leuk, had een fijne familie, een paar goede vrienden en heel fijn werk. Op een dag liep ze echter pfeifer op. Haar klieren zwollen op, ze hoeste en kuchte, moest door een flinke koorts en was moe, moe en moe. Niets aan de hand zult u denken, pfeifer is een testbare en zeer erkende ziekte tenslotte. Goed uitrusten en dan komt het wel weer goed.

Maar er was ook de wet Poortwachter. En die eist dat na zes weken de� arboarts zich ermee gaat bemoeien. En dat die arboarts een reintegratieplan moet schrijven.� Maar daar hebben arboartsen natuurlijk he-le-maal geen zin in. Dus trok de arboarts alles uit de kast om geen extra werk te hoeven doen. Hij maakte het meisje duidelijk dat hoewel pfeiffer vastgesteld is, hij niet kan zien hoe erg dat speelt. Suggereerde dat het meisje misschien wel gewoon geen zin had in werken. En stuurde meisje snel terug naar haar werk om in vier weken van twaalf uur naar veertig uur terug op te bouwen.

Meisje doet nu hard haar best om de eerste twaalf uur te halen. Maar dat gaat eigenlijk al niet zo goed. En het meisje moet om op haar� werk te komen heeeel lang autorijden. Wat de auteur van dit horrorsprookje behoorlijk griezelig vind omdat ze al eerder bijna aan de verkeerde kant een afslag afreed.

Nou staat meisje voor volgende week ineens alweer voor lange dagen ingedeeld. Want het gaat er niet om dat meisje beter wordt. Arboartsen en werkgevers hebben liever dat meisjes niet zeuren. Dan hoeven zij namelijk geen moeilijke plannen te schrijven. Wordt meisje maar niet beter …

Zelfs een pietsje lange termijndenken kan er niet meer vanaf tegenwoordig …

Comments (0)Ow ow ow

Op zich trek ik sinds een tijd mijn half uur beweging per dag en daar ben ik mooi wel even stiktrots op! Nadeel is echter dat dat ergens gecompenseert lijkt te moeten worden met een stap terug ofzo. In mijn geval lijkt� mijn concentratie er compleet aan te gaan. Zo is mijn pinpas geblokkeerd omdat ik na jaar en dag automatisch intoetsen nu plots mijn pincode schijnbaar niet meer wist. En drie keer fout is af! Vanmiddag wilde ik met cadeaubonnen iets bestellen maar toen ik even met mijn ogen knipperde was de bestelling al gedaan zonder dat ik de cadeaubonnen ergens had kunnen aangeven. Volgens de mevrouw aan de telefoon had ik de verkeerde procedure gevolgd en ongetwijfeld heeft ze volledig gelijk. Gisteren wist ik mijn eigen telefoonnummer niet meer, van de week gooide ik per ongeluk melk ipv yoghurt bij mijn yoghurt en cruesli om even later juist yoghurt in mijn koffie te smijten in plaats van melk. Nou ja, you� catched my� drift zeker wel?

Toch ben ik wel stikblij. Liever een gezond warhoofd dan geconcentreerd niets doen. *Zet ‘Man bijt Hond-stem op*

Wat doet u eigenlijk aan beweging?

Comments (0)Page 2 of 4

Powered by WordPress & theme based on Lovecraft